Ngày hội STEM 2021: Khơi nguồn đam mê sáng tạo, lan tỏa tình yêu khoa học (NTV)